Kırsal Konutların Deprem Güvenliğinin Artırılması

Türkiye’nin deprem bölgesinde yer alması ve kırsal konut stokunun yüksek olması göz ardı edilemez bir gerçektir. Kırsal konutların deprem hasarları büyük can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Bu kayıpları en aza indirmek amacıyla mevcut kırsal konutların güçlendirilmesine yönelik olarak; ekonomik ve uygulaması kolay bir teknik geliştirilmesi çalışmanın hedefidir. Atık oto lastiklerinin kullanılması ve birbirine eklenerek … Kırsal Konutların Deprem Güvenliğinin Artırılması okumayı sürdür