Çizimler Haberler Kitaplar Resim Galerisi Videolar Yazılar
Buradasınız » Anasayfa » Forum » Şantiye » Şantiyelerde En Çok Kullanılan İş Kalemlerinin Adam x Saat Değerleri

İNŞAAT PROGRAMLARI

MİMARLIK PROGRAMLARI

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MİMARLIK SEKTÖRÜ

EMLAK

ÖĞRENCİLER

FORUM HAKKINDA

GENEL KONULAR

Şantiyelerde En Çok Kullanılan İş Kalemlerinin Adam x Saat Değerleri

İŞ KALEMLERİ BİRİM B.B ORTALAMA
Serbest kazı, tesviye kazısı (makine) m3 0,80 0,251
Dolgu sıkıştırma (makine ile) m3 1,00 0,950
İksa (sık aralıklı, ahşap) m2 2,10 1,750
Beton (demirsiz, her cins betonyer ile) m3 9,37 2,834
Fore kazık m 34,20 6,500
Taş duvar m3 12,50 10,000
Blokaj m3 6,00 9,050
Tuğla duvar (yatay delikli, fabrika tuğlası ile) m3 11,20 8,372
Yarım tuğla duvar m2 1,52 1,537
Hafif beton blok duvar (9-10 cm genişliğinde) m2 1,43 1,560
Hafif beton blok duvar (19-20 cm genişliğinde) m2 2,21 1,885
Teçhizatlı hafif beton pano duvar m2 1,39 1,500
Teçhizatlı hafif beton plak çatı döşemesi m2 1,17 1,500
Marsilya tipi kiremitle çatı örtüsü m2 0,60 0,500
Trapezoid alüminyum levha çatı örtüsü m2 1,65 1,550
Oluklu galvaniz sac ile çatı örtüsü m2 1,85 1,180
Oluklu asbest levha ile çatı örtüsü m2 2,00 0,780
Delikli beton briket duvar (10 cm) m3 10,90 9,743
Beton döşeme briketi (asmolen döşeme) m2 1,50 1,465
Beton kanalizasyon büzü döşemesi m 3,56 2,148
Cam tülü pestili ile tek katlı yalıtım m2 1,20 0,520
Cam tülü pestili ile iki katlı yalıtım m2 1,80 0,900
Isıtılmış kum yalıtım koruyucu m2 0,15 0,250
Asfalt emül. Kum yalıtım koruyucu m2 0,80 0,500
1 mm tabii kauçuk tek yalıtım m2 0,90 0,600
3 cm polistiren köpüğü ısı yalıtımı m2 0,50 0,440
Bir kat astar + bir kat sıcak bitümlü ısı yalıtımı m2 0,80 0,400
Çıplak beton kalıbı m2 3,50 2,055
Kalıp iskelesi m3 0,50 0,388
İş iskelesi m3 0,56 0,283
Ahşap oturma çatı m2 2,52 2,043
İki yüzlü kontrplak pres, iç kapı m2 6,25 2,750
Çıralı camdan telerolu pencere m2 5,25 2,750
Hasır çelik (her kg/m2 için) kg 80,00 35,000
Nervürlü çelik kg 105,00 48,771
Demir çatı makası kg 380,00 125,000
Demir karkas inşaat yapımı kg 370,00 102,800
Demir kapı, kepenk, pencere vb. kg 0,80 0,393
Kutu profil pencere kg 0,70 0,450
Alüminyum asma tavan (baskı çıtalı/çıtasız) kg 7,48 3,500
12 no, Çinko 155 mm yağmur oluğu m 3,76 2,400
12 cm iç çapında pik döşenmesi adet 1,72 1,250
12 no, Çinkodan harpuşta yapımı m2 2,28 1,460
125 mm iç çaplı PVC yağmur oluğu m 0,46 0,300
Yeni ahşaba üç kat yağlı boya m2 2,18 0,760
Demire 2 kat sülyen, iki kat yağlı boya m2 2,32 1,017
Renkli üç kat kireç badana m2 0,30 0,418
Üç kat plastik badana m2 1,00 0,613
Mevcut döşeme üzerine 2 mm PVC karo döşeme m2 0,90 1,400
Beton satıhı darbe, toz, aşınma vb. koruma m2 1,00 0,500
Madeni imalatı korozyona karşı iki kat boyama m2 50,00 0,880
Madeni imalatın 1 kat antipas + 2 kat yağlı boya ile boyanması ton 2,29 26,650
Karo fayans duvar kaplaması m2 3,49 2,773
Karo seramik döşeme/duvar kaplaması m2 4,48 2,163
3 cm mermer döşeme kaplaması m2 4,61 4,000
Suni mermer plak döşeme kaplaması m2 4,39 2,280
Dökme mozaik merdiven basamağı kaplaması m 1,52 2,000
Mermer/suni mermer merdiven basamağı kaplama m 3,05 3,337
Çimento harcı ile düz sıva yapılması m2 2,07 1,631
Sentetik reçine bağlayıcılı plastik sıva m2 0,65 1,000
Düz dökme mozaik döşeme kaplaması m2 2,86 1,183
Düz dökme mozaik denizlik/parapet m2 18,30 10,500

YUKARIDAKİ TABLODAKİ VERİLERİN ANALİZİ

Çalışma sonucunda, bir bina inşaatı içinde yer alan Bayındırlık Bakanlığı’na ait 69 iş kaleminin adamsaat değerine ulaşılmıştır. Görüşülen firmalar adamsaat değerlerini imalat/süre, süre/imalat vb. farklı birimlerde vermişlerdir. Bu veriler, birimleri saat/imalat olacak şekilde düzenlenerek birim uyumu sağlanmıştır.

Elde edilen değerler bir tablo 1 deki biçimde düzenlenerek gösterilmiştir. Tabloyu oluşturan kolonların açıklamaları aşağıda yapılmıştır:

1. kolonda, söz konusu iş kalemleri Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat analizlerinde yer alan isimleriyle gösterilmiştir. Yer kısıtlaması olduğundan dolayı bazı iş kalemlerinin adları kısaltılarak yazılmıştır.

2. kolon olan “Birim” kolonunda iş kalemlerine ait imalat birimleri verilmiştir.

Tablonun 3. kolonunda iş kalemleri için Bayındırlık Bakanlığı’nın öngördüğü işçilik miktarları adamsaat olarak gösterilmiştir. Kolon adı olan “B.B.” Bayındırlık Bakanlığı anlamına gelmektedir. Bir iş kalemine ait adamsaat değeri için birim fiyat analizlerinde o iş kalemi için öngörülen işçilik miktarları toplanmıştır.
Örneğin “150 dozlu demirsiz beton” iş kalemi için adamsaat değerinin bulunması için aşağıdaki işlem yapılmıştır :
                   Beton ustası................... 0,50000 saat
                   Makinist........................ 0,72000 saat
                   Makinist yard................ 0,15000 saat
                   Düz işçi......................... 8,00000 saat
                   TOPLAM..................... 9,37000 saat

 Tablonun 4. kolonu “Ortalama” kolonudur. Bu kolonda, her bir iş kalemi için inşaat firmalarından toplanan farklı adamsaat değerlerinin ortalaması yer almaktadır. Farklı değerlerin ortalaması alınarak her bir iş kalemi için tek bir değere indirgeme yapılmıştır.

YAPI ÜRETİMİNDE ADAMSAAT DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA VE SONUÇLARI

ÖZET
Bu çalışmada inşaat işçi verimliliği üzerine bir araştırma yapılmış ve sonuçları tartışılmıştır. İnşaat işçi verimliliği, adamsaat kavramı adı altında sayısal değerler olarak tanımlanmış, bu değerlerin inşaat yapımının çeşitli aşamalarına ait kullanım alanlarına örnekler verilmiştir. İnşaat firmaları tarafından çeşitli inşaat iş kalemleri için kullanılan adamsaat değerlerini belirlemek amacıyla bir araştırma yürütülmüştür. Büyük ve orta ölçekli inşaat firmalarıyla görüşülerek adamsaat değerleri toplanmış ve düzenlenerek tablo şeklinde bir araya getirilmiştir. Bu tabloda inşaat firmalarından toplanan değerler ile Bayındırlık Bakanlığı’nın aynı iş kalemleri için birim fiyat analizlerinde öngördüğü değerler bir arada gösterilmiş ve birbirlerine oranlanarak Bakanlık tarafından öngörülen ve inşaat firmaları tarafından uygulamada kullanılan değerlerin ne derece birbirine uyduğu irdelenmiştir.

GİRİŞ
Toplumların genel hedefi olan kalkınma, refah düzeyinin yükseltilmesini amaçlamaktadır. Daha iyi yaşamanın gerektirdiği ihtiyaçların karşılanması daha fazla üretimi, bu ise daha fazla girdi kullanımını gerektirmektedir. Kaynakların kısıtlı, nüfusun mevcut kaynaklara göre nispeten fazla ve ihtiyaçların ise teorik olarak sınırsız olduğu ülkelerde, hedeflenen refah düzeyine erişilebilmesi için mevcut kaynakların en iyi şekilde, yani verimli olarak kullanılması çok önemlidir.(1)

Günümüz endüstrileşmiş toplumlarının vazgeçilmez kurumları durumunda olan işletmeler, belirledikleri hedefe ulaşabilmek amacıyla çeşitli faktörlere ihtiyaç duymaktadırlar. İnsan, bu faktörlerden belki de en vazgeçilmez olanıdır. İnsan emeği, diğer üretim faktörleri ile birleşerek işletmenin amaçlarına katkıda bulunur. Fakat  üretim faktörleri içinde en önemli ve kuşkusuz en zor kontrol edileni emek faktörüdür. (2)

Verimliliğin bir gösterge ve imalat içerisinde çok önemli bir yeri olduğu, bu nedenle inşaat imalatında da bu kavramın oluşumu ve şartların incelenmesi gereği ortadadır. Emek yoğun çalışan inşaat sektöründe verimlilik kavramı özellikle iş planlaması, iş programları ve imalatların istenen kalitede tamamlanması açısından ele alınmalıdır. (3)

Bu çalışmada, yapı üretiminin özellikle planlama ve teklif hazırlama aşamalarında yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulan adamsaat değerleri incelenmiştir. Bu değerler, iş programı hazırlanması aşamasında inşaat işini oluşturan aktivitelerin süreleri ile kullanılacak işgücünün belirlenmesinde kullanılmaktadır. Adamsaat değerlerinin geniş kapsamlı bir değerlendirmesini yapmak amacıyla, inşaat firmalarıyla birebir görüşmeler şeklinde yürütülen bir anket çalışması ile belirli inşaat iş kalemleri için, firmaların kullandıkları adamsaat değerleri bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada izlenen metot, görüşmelerde kullanılacak anket formunun belirlenmesi, görüşme yapılacak olan firmaların seçilmesi, yetkili kişilerle görüşmelerin yapılması, görüşme izlenimlerinin değerlendirilmesi ve toplanan verinin bir araya getirilerek istatistik tekniklerle düzenlenmesi biçimindedir.

Çalışmanın konusunu oluşturan adamsaat kavramı, yapı üretiminde işçi verimliliğini gösteren bir kriterdir. İşçi verimliliğinin bir göstergesi olarak adamsaat kavramının tanımlanması yapılmış, adamsaat değerlerinin yapı üretimindeki kullanımına örnekler verilmiştir. Son olarak çalışma sonucunda elde edilen veriler bir tablo şeklinde sunulmuştur (4). Ayrıca bulunan değerler Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat analizlerinde (5) kullanılanlarla karşılaştırılmış, sonuçlar tartışılmıştır.

AMAÇ
Bu çalışmanın amacı, inşaat işinde işçi verimliliğinin bir göstergesi olan adamsaatler ile ilgili olarak,
· İnşaat firmalarının uygulamada kullandığı değerleri toplayarak düzenlemek ve çalışmanın kapsayabildiği ölçüde bir veritabanı oluşturmak,
· Firmaların bu konuyla ilgili çalışmalarını belirlemek ve genel biçimde inşaat firmalarının konuya yaklaşımını ortaya koymak,
· Bayındırlık Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu birim fiyat analizlerinde yer alan işçilik miktarları ile inşaat firmalarından toplanan adamsaat değerlerinin karşılaştırmasını yaparak Bayındırlık Bakanlığı analizlerinin işçilik miktarı açısından uygulama değerleriyle ne derece uygunluk içinde olduğunu saptamaktır.

ADAMSAAT KAVRAMI VE KULLANIM YERLERİ
İş verimi, birim zamanda (saat veya gün) yapılan iş miktarı ya da birim imalatın yapılması için gerekli olan süre olarak ifade edilebilir. Bu noktada, inşaat imalatında işçi verimliliğini göstermek için adamsaat kavramı kullanılır.

Adamsaat, herhangi bir iş kalemindeki bir birimlik imalat için bir işçinin saat cinsinden çalışacağı süre’dir. Üzerinde önemle durulması gereken nokta ise adamsaat değerlerinin, işin birim miktarının makine kullanılmadan sadece işçi tarafından yapıldığı zaman ortaya çıkan süreler olduğudur.

Adamsaat değerlerinin proje aşamasında, planlama ve kontrol mekanizmasında önemli bir yeri vardır: (6)

Proje aşamalarının ilki olan planlama ve teklif hazırlama konusunda adamsaat değerleri kullanılır. Teklifin hazırlanmasına söz konusu olan işin maliyet hesabı ve bunun içinde yer alacak işçi veya çalışan maliyetlerinin belirlenmsi için bu veriye ihtiyaç duyulur. Bu işin kaç kişi ile ne kadar sürede tamamlanabileceği konusu ve bunun saptanması için önemli veri olan adamsaat değerlerinin elde edilmesi, ortaya konması gerekir. Bu bağlamda işletmelerin gerçek maliyet hesaplamalarında adamsaat verisine gerekli dikkat ve özen gösterilmelidir.

Planlamada ulaşılmak istenen önemli bir sonuç da işin bitim süresidir. Bu sürenin oluşumu için de adamsaat verisine ihtiyaç duyulur. İşin bitiş süresini etkileyen diğer faktörler (finansman, malzeme durumu vb.) uygun durumda olması koşuluyla fiziki miktarı belli olan işin yapılma süresine karar verilebilir. Bir işçinin bir birim imalatı ne kadar sürede yapabildiği (adamsaat) ve işin miktarı (metraj) da belli olduğundan karar vereceğimiz işçi sayısı ile işin bitim tarihine ulaşmamız mümkün olmaktadır.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ
Yukarıda belirtilen şekilde inşaat üretiminde önemli bir kullanım alanı olan adamsaat değerleri ile ilgili olarak yapılan kaynak taramalarında inşaat sektöründe bu konu ile ilgili tatmin edici bir çalışma bulunamamıştır.  Konu ile ilgili belirlenebilen yardımcı kaynaklar,  kaynaklar bölümünde 7. sıradan itibaren, bu konuyla ilgilenecek araştırmacılar için verilmiştir.

Çalışma kapsamında değerlendirilmek üzere toplanmak istenen adamsaat değerlerinin elde edilebilmesi için inşaat firmalarıyla birebir görüşme şeklinde anketler yapılmıştır. Bu süreç için şu şekilde bir metot izlenmiştir:
· Anket formunun oluşturulması : Görüşülecek inşaat firmalarından hangi inşaat iş kalemlerine ait adamsaat değerlerinin isteneceği belirlenmiş, bu iş kalemleri bir liste halinde hazırlanan anket formunda yer almıştır. Anket formunda Bayındırlık Bakanlığı’nın bir bina inşaatı için öngördüğü iş kalemlerine yer verilmiştir.
· Görüşme yapılacak firmaların belirlenmesi : Planlama departmanı bulunan veya istenen adamsaat değerlerine veritabanında sahip olabileceği ön görülen orta ve büyük ölçekte inşaat firmalarına ulaşılmasına kararı verilmiştir. Bu firmalarda iletişime geçilecek yetkililer belirlenmiştir.
· Yetkili kişiler ile görüşülmesi : Belirlenen inşaat firmalarındaki yetkili kişilerle iletişime geçilerek görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde bu şahısların yürütülen araştırmaya olan yaklaşımları, istenen değerlere ne ölçüde sahip oldukları ve bunlar hakkındaki bilgi ve düşünceleri dikkatle gözlenmiştir.
· Görüşme izlenimlerinin değerlendirilmesi : Görüşülen her bir firmanın konuya yaklaşımı farklı şekilde olmuştur. Olumlu biçimde yaklaşarak bilgilerini paylaşanların yanında istenen bilgilerin şirket sırrı olduğunu ileri sürerek çalışmaya katkıda bulunmak istemeyenler de olmuştur. Bu, inşaat firmalarının hem teknik olarak planlama konusundaki deneyim ve bilgi düzeyini ölçmede hem de benimsedikleri iş kültürünün anlaşılması hakkında çok yararlı ip uçları vermiştir.
· Toplanan verilerin bir araya getirilerek düzenlenmesi : Anket sonucu elde edilen değerler, birimleri saat/imalat olacak şekilde düzenlenmiş ve bir tabloda (Tablo 1) gösterilmiştir.

SONUÇ
İnşaat işinin planlı bir şekilde yapılmasının gerekliliğinin gittikçe daha fazla anlaşıldığı bir dönemde, planlama işini oluşturan parçalar arasında vazgeçilmez bir yeri olan işçi verimliliğinin öneminin anlaşılması ve bu alanda hem kamu hem de özel sektör tarafından gerekli adımların atılması Türk inşaat sektörünün gelişme yolunda daha hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Elde edilen bulgular inşaat sektöründe işçi verimliliğinin yeterince dikkate alınmayan bir konu olduğunu göstermekte ve önemli noktalara işaret etmektedir:
1.Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat analizlerinde öngörülen işçilik miktarlarının büyük bir kısmı aynı iş kalemleri için inşaat firmaları tarafından uygulamada kullanılan işçilik miktarlarından farklıdır. Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat analizlerinde yer alan işçilik miktarları uygulamada kullanılan değerler göz önüne alınarak gerçek durumu yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmeli, böylece öngörülen değerlerin uygulamada da aynı tutarlılığı göstermeleri sağlanmalıdır.
2.İnşaat teknolojisinde meydana gelen gelişmeler sonucu yeni iş kalemleri ortaya çıkmaktadır. Bu iş kalemlerine ait analizler hazırlanarak Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları arasında yer almalı, bu konudaki boşluklar doldurulmalıdır.
3.Bayındırlık Bakanlığı, inşaat adamsaat değerlerinin elde edilip düzenlenmesi için sektörde faaliyet gösteren firmalarla iletişime geçmelidir. Periyodik olarak firmalarla temasa geçilerek güncel değerler toplanmalıdır. Firmalardan toplanan değerler bir bilgi bankası oluşturacak şekilde düzenlenerek kullanıma sunulmalıdır.
4.Bayındırlık Bakanlığı, elde ettiği adamsaat değerlerini her yıl birim fiyatların açıklanması gibi açıklamalı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalara kendilerini değerlendirme olanağı sağlamalıdır.

KAYNAKLAR
1.Tigrel,A., Dr., Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Verimlilik Dergisi
2.Akay, K., Verimlilik Arttırıcı Teklif Sisteminin İncelenmesi, YLT, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 1996
3.Sorguç, D.,Prof. Dr., Yapı İşletmesi Ders Notu II İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi matbaası, İstanbul 1993
4.Kuruoğlu,M.,Dr.,“İnşaat Firmalarında Verimlilik Araştırması”, İTÜ İnşaat Fakültesi bitirme grup çalışması, 2000,İstanbul
5.Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat Analizleri
6.Kuruoğlu,M.,Sorguç,D., “Yüklenici İnşaat firmalarında Planlama Departmanlarının durumu ve sorunları açısından yeniden düzenleme önerisi” , 2. Yapı İşletmesi Kongresi İzmir,2000
7.Kuruüzüm,O, Verimliliği Arttırmada İş Etüdü Teori ve Uygulamaları, İTÜ, İstanbul 1992
8.Doğan,A.,Alper,A., İmalatçı Kamu Kuruluşlarında Maliyet ve Verimlilik Karşılaştırmaları, MPM, Ankara 1990
9.Kök ,R.,Dr., Endüstriyel Verimlilik ve Etkileri, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 1991
10.Gürsoy ,B. Prof. Dr., Verimlilik Üzerine Düşünceler, MPM Ankara 1985
11.Juraev,R.,  İşletmelerde Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme, YLT, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 1996
12.Köse, A.H.  Büyüme ve Verimlilik, MPM, 1992  

Başka Bir Birim Adam x Saat Değerleri

Aktivite Adı

Tesviye Kazıları
Kolay kazılan 1m3 toprağın kazılması ve 30m ileri taşınması
Aynı toprağın kazılması ve 30m. ileride dolgu üzerine serilmesi
1m3 sert toprağın kazılması ve 30m ileriye taşınması
Aynı toprağın 30m ileride dolgu üzerine serilmesi
1m3 küskülük zeminin kazılması ve 30m ileriye taşınması
Aynı toprağın 30m ileride dolgu üzerine serilmesi
1m3 kayanın kazılması, depo veya imlaya serilmesi
1m3 sert kayanın kazılması, depo veya imlaya serilmesi
1m3 çok sert kayanın kazılması, depo veya imlaya serilme.
Temel Üstü Kazıları
Taş ve sert kilden başka her cins zem.1m3 temel üstü kazı
Küskülük zaminlerde 1 m3 temel üstü kazısı
Yumuşak veya çatlaklı kayada el ile 1m3 temel üstü kazısı
Sert kayada el ile 1 m3 temel üstü kazısı
Kayalık zeminde patlayıcı madde ile 1m3 temel üstü kazısı
Temel Kazıları (2m. derinliğe kadar)
Taş ve sert kilden başka her cins zeminde 1m3 temel kazı
Küskülük zaminlerde 1 m3 temel kazısı
Yumuşak veya çatlaklı kayada el ile 1 m3 temel kazısı
Sert kayada el ile 1 m3 temel kazısı
Kayalık zeminde patlayıcı madde ile 1 m3 temel kazısı
1 m2 iksa
Kalıp İşleri
1 m2 seri kalıp
1 m2 düz satıhlı beton veya betonarme kalıbı
1 m2 eğri satıhlı beton veya betonarme kalıbı
1 m2 beton bloklu asmaolen döşeme kalıbı
İş İskelesi
Düşey kesitte 1 m2 iş iskelesinin kurulması ve sökülmesi
1 m3 kireç hamuru
Moloz Taş Duvar
Örüldüğünde 1 m3 hacim tutan moloz taş duvarı
Yontma Taş Duvarı
Örüldüğünde 1 m3 hacim tutan yontma taş duvarı
1 m3 moloz taş duvar derzi
1 m2 yontma ve kesme taş duvar yüzüne derzyapılması
Örüldükten sonra 1 m3 gelen tuğla duvarlar
20 cm kalınlığında 1 m3 beton blok duvar (20x20x40)
1 m2 yarım tuğla duvar
10x20x40 cm'lik bloklar ve 250 kg. çim. dz harçla 1m2 duv.
Her türlü harcın 1 m3'nün hazırlanması
İç Sıvalar
1 m3 kireç harçlı iç sıva
1 m2 tavan sıvası
1 m2 alçı harçlı düz sıva
1 m2 alçı harçlı tavan sıvası
1 m2 rabiç sıva
1 m2 bağdadi sıva
Dış Sıvalar
1 m2 dış sıva
1 m2 püskürtme dış sıva
1 m2 serpme sıva
1 m2 edelputz sıva
1 m2 taraklı mozaik sıva
1 m2 dış mermer sıvası
Badanalar
1 m2 kireç badana
1 m2 tutkallı badana
1 m2 mermer tozlu kireç badana
1 m2 renkli Amerikan badana
Şap ve Mozaik Kaplamalar
3 cm. tesv. betonu üzerine 2.5 cm 400-500 kg.çim. dz 1m2 şap
1 m2 yerinde dökme mozaik döşeme kaplaması
1 m2 renkli bordürlü yerinde dökme mozaik kaplaması
1 m2 karomozaik veya karosiman döşeme yapılması
1 m2 fayans duvar
1 m2 mermer döşeme
1 m2 mermer duvar kaplaması
2 kat bitümlü kartonla 1 m2 yüzün izolasyonu
2 kat kanaviçe ile 1 m2 yüzün izolasyonu (şap üzerine)
1 m2 teras muhafaza tabakası
Çatı Örtüleri
Alaturka kiremitle 1 m2 çatı örtüsü yapılması
Alaturka kiremitle 1 m çatı mahyası yapılması
Marsilya tipi kiremitle 1 m2 çatı örtüsü yapılması
Marsilya tipi kiremitle 1 m çatı mahyası yapılması
Galvanizli oluklu saçla 1 m2 çatı örtüsü yapılması
10 cm çapında 1 m şakullü yağmur borusu yapılması
15 cm üst açıklıklı 1 m. asma yağmur oluğu yapılması
Ahşap Döşeme Kaplamaları
Beton üzerine 1 m2 latalı ahşap döşeme yapılması
1 m. ahşap süpürgelik yapılması
Beton döşeme üzerine 1 m2 ahşap parke yapılması
Cam İşleri
Ahşap doğramamya macunla 1 m2 cam takılması
Demir çerçeveler ile macunla 1 m2 cam takılması
Yağlı Boya İşleri
1 m2 kapı, bölme ve möble gibi rendeli imalatın 3 kat boyanması
1 m2 pencere, camekan rendeli imalatın 3 kat boyanması
1 m2 duvar yüzünün 3 kat boyanması
1 m2 demir imalatın 2 kat sülyen üzerine 2 kat boyanması

Kaynak : İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Şantiye El Kitabı 4.Baskı Sayfa-82-91
Düz İşçi
(saat)

2.10
2.40
3.10
3.40
5.30
5.60
5.30
6.80
8.30
 
3.60
5.80
12.30
16.80
7.80
 
5.10
7.50
12.20
15.20
10.20
2.00
 
0.40
1.00
2.50
1.20
 
5.00
3.00
 
8.00
 
15.00
0.50
0.80
12.00
10.00
2.00
1.20
5.00
 
0.50
0.60
0.50
0.50
1.80
1.20
 
0.80
0.35
0.75
1.20
1.50
1.50
 
0.12
0.25
0.15
0.20
 
1.30
2.30
2.80
1.00
1.25
2.10
2.50
0.75
0.80
0.70
 
0.30
0.40
0.40
0.50
0.50
0.70
0.70
 
1.00
 
3.00
 

 
0.48
0.50

 

Usta
(saat)


 
0.40
1.00
2.50
1.20
 
15.00
 
 
4.00
 
3.00
0.80
0.80
5.00
4.00
1.00
0.60
 
 
0.70
0.80
1.40
2.00
1.80
1.80
 
1.20
0.35
1.10
1.35
4.00
2.20
 
0.12
0.25
0.15
0.20
 
1.30
2.30
2.80
1.00
2.00
2.10
2.50
0.50
0.80
0.70
 
 
0.20
0.20
0.25
0.50
0.70
0.70
 
1.50
0.30
3.00
 
1.00
1.25
 
1.35
1.90
1.42
1.32

 

 tşk.ingilizce türkçe çeviri 2019 TYT Konuları malatya oto ekspertiz malatya rent a car malatya web tasarım